Методична робота–це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи педагогів.

У нашому навчальному закладі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя та вихователя дошкільних груп; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу НВК, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

Основними складовимироботи НВК є такі напрями і аспекти як: методична робота, система навчання, система виховання.

Мета науково - методичної роботи

Навчання і розвиток педагогічних кадрів; вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально–виховного процесу.

Завдання

·Опануванняметодологічними й теоретичними основами викладання в навчальному закладі І і ІІ ступеня, сучасними досягненнями психолого–педагогічної науки;

·вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду педагогів;

·розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

·активізація творчих здібностей педагогів;

·створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;

·сприяння вивільненню часу вчителя для творчості: «Вільний час учителя – це корінь, який живить джерела педагогічної творчості» (В. Сухомлинський)

·сприяння творчому використанню в практиці навчально–виховної роботи найцінніших теоретично – практичних здобутків педагогів новаторів;

·забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання;

·вдосконалення системи стимулювання творчо працюючих педагогів.

Функції методичної роботи:

/Files/images/naynovshe/image.jpg

Форми організації методичної роботи:

Провідною формою організації науково – методичної роботи є методичні об’єднання та динамічна група педагогів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання та динамічна група перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

Напрямки роботи МО

·організація безперервного підвищення науково-теоретичної та методико-технологічної компетентності фахівців;

·розробка внутрішніх освітніх стандартів;

·проведення внутрішньої атестації співробітників;

·відбір підручників та методичної літератури;

·організація позакласної роботи з предмета, в тому числі олімпіад, конкурсів, предметних тижнів, свят тощо.

Функції МО

  • Робота МО організовується на основі плану роботи НВК, рекомендацій рай методкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти педагогів;
  • МО педагогів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач;
  • МО педагогів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики;
  • Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.
  • Саме завдяки розподілу функцій внутрішкільного контролю між адміністрацією та МОсклалася система творчої діяльності педагога. Результатом такої діяльності стали цікаві надбання з питань упровадження та використання комп’ютерної підтримки уроків різних напрямків, реалізації завдань особистісно-зорієнтованого навчання.
  • В НВК створена атмосфера доброзичливості, без напруження, підвищується розумова та творча активність, здатність до пошуку. Педагоги й учні активні співучасники творчого процесу.
Реалізація функцій управління системою науково-методичної роботи НВК.

Планування– визначення мети, складання плану роботи різних ланок.

Організації– організація виконання річного плану, організація виконання плану керівництва і контролю.

Діагностична– вивчення якості викладання предметів. Діагностування, узагальнення результатів досліджень.

Прогностична– планування, моделювання, проектування, управління упровадженням нових ресурсів, проведення теоретичних семінарів.

Моделююча– вивчення досвіду роботи інших колективів, педагогічні зустрічі, участь та проведення семінарів, участь у педагогічних експериментах.

Компенсаторна– забезпечення педагогів інформацією.

Відновлювальна– організація самоосвіти, участьв курсах перепідготовки, педагогічні лекторії.

Коригуюча– використання досліджень, психологічна робота, пошук нових форм та методів роботи.

Координуюча– циклограми роботи, раціональне об'єднання всіх видів діяльності.

Пропагандистська– інформування та агітація за впровадження досвіду роботи, створення відеотеки педмайстерності, участь у виставках, семінарах, випуск друкованої продукції.

Контрольно–інформаційна– аналіз кількісних та якісних змін, що відбуваються в діючій системі, здійснення зворотного зв’язку.

Кiлькiсть переглядiв: 602

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.